نانو 3

11   فعالسازی نانو لوله های کربنی برای استفاده در بیوحسگرها, / ، 1386.      

12   تولید قطعات با ساختار نانو با استفاده از فرایند اکستروژن شعاعی- مستقیم به عنوان یک روش تغییر شکل بسیار بزرگ, /  1386.   

13   بررسی و ساخت نمایشگرهای گسیل میدانی با استفاده از نانو لوله های کربنی, شمس الدین 1386.

14   خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیکهای نانوبلوری و نانو ترکیبی, فنی، 1384.  

15   مدلسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی,

16   اندیس ‏PI‏ نانو لوله‌های ‏SC4C8[q,2p]‏ پوشیده شده با‏C4‏ و ‏C8‏, / 1386.   

17   نانو ساختارهای لایه نازک به کمک هیدروژن‌دهی و بررسی خواص نوری آن‌ها, 1386.  

18   بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش های دیلز-آلدر در حضور بستر یا کاتالیست‌های نانو حفره اصلاح شده, نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهراء.دانشکده علوم پایه، 1386.   PDF    سفارش مدرک

19   تولید نانو لوله‌های کربنی با تخلیه قوس الکتریکی در محلول مایع ‏NaCL‏ و بررسی اثر کاتالیزور آهن در ساختار نانو لوله‌ها و مقایسه آن با کاتالیزور کبالت, 1385.   

20   ساخت و مشخصه یابی ریز ساختاری نانو ذرت اکسید روی / 1386.   

21   بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانو لوله‌های کربنی بر روی زیر لایه سیلیکان, 1386.   

22   بررسی ساختارهای نانو متری بر روی سیلیکان و شیشه و ساخت ترانزیستورهای اثر میدان, / 1386.   

23   ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی, / 1386.     

24   مطالعه اسپکتروفتومتری کمپلکس‌های برخی از فلزات واسطه با پداند دی نفتوسولفیدی ‏NAPH-S-Q-U‏ و طراحی و ساخت الکترود یون گزین جدید برای یون جیوه، بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با سیلیکاژل نانو حفره عامل‌دار شده ، 1386.   

25   تولید یک سامانه دارورسانی بر پایه نانو ذرات آلبومینی و حاوی داروی 5-فلورویوراسیل,  1385.   

26   سنتز نانو کامپوزیت هماتیت سیلیکا به عنوان رنگدانه قرمز سرامیکی, /

27   اثر آنیون 1 و 3 بنزن دی سولفانات در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی در محیط قلیایی با سورفکتانت کاتیونی,

1386.28   بررسی نظری و عملی اثر افزودنیهای صابونی نانو ساختار در کاهش آلایندگی ناشی از احتراق سوخت,  فنی، 1386.

29   نانو کامپوزیت فعال حرارتی بر پایه پلیمر حافظه شکلی، پلی اتیلن سبک-خاک رس اصلاح شده,

30   بهبود خواص فیزیک-مکانیکی و مقاومت نفوذ پذیری لاستیک با استفاده از نانوفیلر خاک رس: نانو کامپوزیت بیوتیل /کلروبیوتیل و خاک رس مونتموریلونیت به روش محلول و مذاب,

31   تولید آلومینیم خالص تجارتی با دانه‌های چند صد نانو متر به روش اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه‌دار,

32   طراحی، ساخت و بررسی خواص مکانیکی بتن سبک خود متراکم و بررسی نانو ذرات در این نوع بتن//////////

33   سنتز نانو ذرات فلزی و محاسبه انرژی چند ترکیب آلی, /

34   بررسی امکان سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از آبکاری بدون برق و یا با برق در حضور پایدار کننده و احیاء کننده مناسب,

35   گذر یون‌ها و زیست پلی مرها از تک روزنه‌ی نانو متری, /آزاده ملک نژاد؛ به راهنمایی: محمدرضا اجتهادی.

 

37   بررسی خواص مکانیکی نانو لوله‌های کربنی تحت فشار شعاعی,

38   بررسی ویژگیهای ساختاری و رسانش گرمائی نانو ذرات نیکل با روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی,  

39   بررسی عددی تاثیر پارامترهای فیزیکی آلومینیوم بر رفتار حرارتی در کندوسوز لیزری با پالسهای نانو ثانیه ای,  

40   1- تهیه بستر پلیمری برای تثبیت آنزیم بوتیریل کولین استرازو تعیین خواص شیمیایی آن. 2- تهیه پلی (بای فنیل -10- برمو-2-ایل پارا- استیرن سولفانات ) بعنوان قارچ کش در تکنیک رهایش کنترل شده. 3- تهیه نانو ذرات اکسید روی. 4- تثبیت آنزیم بوتیریل کولین استر از روی پلی اورتان پوشش داده شده با نانو ذرات نقره.,  

41   نانو نیترید آلومینیوم به عنوان یک گیت دی الکتریک در ترانزیستورهای ‏CMOS‏,

42   بررسی برهمکنش نانو ذرات طلا و نقره با نانوسیم ‏(Nanowire)‏ ‏DNA‏ جهت ارائه راهکار تولید نانوسیم ها بر اساس الگوی ‏DNA‏, /

43   مطالعه خواص الکترومکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمری هادی, / ، 1385.

44   بررسی و بهبود روشهای کاهش توان ‏NOC‏ در نانو تکنولوژی, / 1385.   PDF    سفارش مدرک

45   بررسی خواص نانو ذرات سلولی اپوکسی جهت ساخت فیلمهای نازک پلیمری, 1386.  

46   اصلاح خواص پلی آنیلین و تهیه نانو ساختار آن به منظور استفاده در باتریهای قابل شارژ, 47   بررسی اثر ضد ویروسی نانو سیلور بر کشت سلولی ویروس انفلوانزا, 1386.   

48   تهیه نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن-خاک رس به روش اختلاط مذاب و بررسی پایداری آن ها در مقابل تابش پرتوهای الکترونی ‏(EB)‏,

49   بررسی روش های مختلف تحلیل جریان سیال درون میکرو و نانو کانال ها به منظور شبیه سازی جریان های گازی در این نوع از کانال ها,  1385.   

50   گذار فردریکز در آمیخته بلورهای مایع نماتیک، کلوئیدها و ذرات نانو,  1386.   

51   ساخت کامپوزیت پلی استایرن -نانو لوله کربن و بررسی خواص مکانیکی آن,  1386.   

52   بررسی پارامترهای موثر بر تهیه نانو ذرات مگنتیت از هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی, / 1386.   

53   تولید پودر نانو کریستال آلومیناید نیکل ‏(NiAl)‏ توسط آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص مکانیکی قطعه تولید شده از آن,

54   سنتز و بررسی ریز ساختار نانو کامپوزیت ‏Al2O3-YAG‏,  مهندسی، 1386.   

55   تولید نانو کریستالهای گوگرد با استفاده از کریستالیزاسیون, /مهندسی، 1386.   

56   بررسی فنی امکان افزودنیهای نانو در مخلوطهای آسفالتی,  مهندسی، 1386.   

57   سنتز نانو سیم نقره از طریق کاهش نیترات نقره روی پودر آهن, /.85.   

58   سنتز تک مرحله‌ای مشتقات اکتاهیدروکوئینازولین‌ها، پلی هیدروکوئینولین‌ها، کوئینوکسالین‌ها و و مطالعه استریفیکاسیون الکل‌ها با انیدرید استیک تحت شرایط بدون حلال در حضور مواد نانو متخلخل,    

59   مطالعه عددی دو فازی اثرات حرارتی و هیدرودینامیکی جریان آرام سیال نانو درون لوله‌ی خمیده‌ی افقی با استفاده از مدل مخلوط ‏(Mixture Model)‏, 1386.   

60   مدل‌سازی و کنترل عملگر پیزوالکتریک برای موقعیت دهی ابزار با دقت نانو,  1386.   

61   تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه زیست فعال و بهینه سازی پوشش آن برای بهبود رفتار خوردگی کاشتنی فلزی بدن, / 1385.  

62   ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب سیبک نمونه‌های توده‌ای در دمای پایین و اندازه‌گیری ضریب سیبک نمونه نانو ذره بیسموت تلوراید,

63   میدان تابیده شده از اتم برانگیخته و تابش نوری خودبخودی در نانو ساختارها, /

64   سنتز و مشخصه یابی نانو میله‌های اکسید روی با آلایش کبالت, /65   روشی نوین برای تولید نانو ذرات کربنات کلسیم به عنوان پر کننده برای مواد پلیمری,  

66   رسانندگی گرمایی موثر نانو شاره‌ها, /

67   محاسبه تانسور فشار شاره دریک نانو حفره به روش دینامیک مولکولی, 1385.   

68   اندازه‌گیری یون اورانیل توسط الکترود یون گزین با استفاده از یونوفر جدید سنتزی و تهیه نانو ذرات اکسید کادمیم و کاربرد آن در الکترود یون گزین کادمیم, / 86.

69   مطالعه نظری جذب ملکول هیدروژن بر روی نانو لوله‌های کربنی تک دیواره, / ، 1386.

70   طراحی و ساخت کاتالیزور TEMPO نانو ساختار جدید بر پایه سیلیکای مزوپور منظم ‏(SBA-15)‏ و استفاده از آن در واکنش اکسیداسیون هوازی الکل‌ها, / 1386.  71   نوفه شلیکی در نانو سیم‌های فرومغناطیسی با دیواره حوزه, / ، 1386.   

72   بررسی امکان ساخت نانو ذرات اکسید روی و انتخاب روش مناسب برای آن, ، 1386.

73   بررسی دیاگرام انرژی در نانو تیوب‌های کربنی تک دیواره‌ و اثر میدان مغناطیسی بر آن برای کاربرد در دی مالتی پلکس DWD در نانو گیرنده‌های مخابرات نوری, / 1386.

74   کاربرد نانو تکنولوژی در روسازی راه، تاثیرات نانو مواد بر کیفیت وکارایی روسازی راه, /، 1385.

75   اقتصاد نانو: بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو, ، 1385.  

76   سنتز نانو کامپوزیت‌های پلی اتیلن -خاک رس و بررسی پایداری مکانیکی،حرارتی و شیمیایی آن در مقابل پرتودهی, ، 1386.   

77   روشی نوین برای تولید نانو ذرات کربنات کلسیم به عنوان پر کننده برای مواد پلیمری,  1385

78   رسانندگی گرمایی موثر نانو شاره‌ها, /، 1385.

79   محاسبه تانسور فشار شاره دریک نانو حفره به روش دینامیک مولکولی,  

81   مطالعه نظری جذب ملکول هیدروژن بر روی نانو لوله‌های کربنی تک دیواره, ، 1386.   

82   طراحی و ساخت کاتالیزور TEMPO نانو ساختار جدید بر پایه سیلیکای مزوپور منظم ‏(SBA-15)‏ و استفاده از آن در واکنش اکسیداسیون هوازی الکل‌ها, ، 1386.   

83   نوفه شلیکی در نانو سیم‌های فرومغناطیسی با دیواره حوزه,  1386.  

84   بررسی امکان ساخت نانو ذرات اکسید روی و انتخاب روش مناسب برای آن, م، 1386.

85   بررسی دیاگرام انرژی در نانو تیوب‌های کربنی تک دیواره‌ و اثر میدان مغناطیسی بر آن برای کاربرد در دی مالتی پلکس DWD در نانو گیرنده‌های مخابرات نوری, / 1386.   

86   کاربرد نانو تکنولوژی در روسازی راه، تاثیرات نانو مواد بر کیفیت وکارایی روسازی راه, / 1385.  

87   اقتصاد نانو: بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو,  1385.   

88   سنتز نانو کامپوزیت‌های پلی اتیلن -خاک رس و بررسی پایداری مکانیکی،حرارتی و شیمیایی آن در مقابل پرتودهی,  1386.  

89   ارائه معادله حالت برای سیالات محدود شده در فضای نانو با دیواره دارای برهمکنش, / 1385.

90   تهیه نانو ساختارهای Zno(اکسید روی) با اشاره از فرایند قالب ریزی ژل(gel-casting) و بررسی ریز ساختارهای آن, /

91   تهیه نانو کامپوزیت‌هایی از نشاسته گرافت شده با پلی کاپرولاکتون, 1385.

92   تهیه و شناسایی نانو ذرات PEG-Polyester-PEG همراه شده با داروی Quercetin و مطالعات خارج بدنی آزادسازی دارو,    

93   تهیه نانو اکسیدهای فلزی مرکب از الکوکسیدهای آنها به روشهای گرمابی، سل-ژل و تلفیقی و شناسایی آنها,  1385.

94   بررسی خواص فیزیکی نانو لوله‌های کربنی,  1385.

95   تولید نانو پودرهای آلیاژی Co-W-Cu به روش مکانیکی -شیمیایی (Mechano-Chemical Process ),  1385.   

96   تحلیل انتقال فناوری ساخت و تولید نانو تیوب‌های کربنی به ایران,  1385.

97   تهیه پودر نانو کامپوزیتی با ذرات Al2O3 و زمینه بر مبنای ترکیب بین فلزی NiAl به روش آلیاژسازی مکانیکی,  1385  

98   بررسی عوامل موثر بر آبکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل -کاربیدسیلیسیم,- ، 1385.      

99   سنتز نانو لوله‌های کربنی در بستر سیال, / 1385.

100   تهیه نانو کامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات /نانو ذرات خاک رس اصلاح مجدد شده با روش اختلاط مذاب, / 1385.    

101   بررسی عوامل موثر و بهینه سازی تهیه نانو پودرهای مغناطیسی فریت نرم نیکل دار به روش هم رسوبی, / 1385.   

102   عملیات نفوذی نیتروژن، کربن و بور دهی به روش پلاسمای الکترولیتی و بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی پوششهای نانو کریستالی ایجاد شده, / 1385.

103   تهیه نانو ذرات TiO2 و مطالعه خواص فتوکاتالیزی آن در حذف علف کش بنتازون از آبهای آلوده طی فرآیند UV/TiO2, /، 1385.

104   بررسی جذب و ذخیره سازی گاز طبیعی (متان)در نانو ساختارهای کربنی, / / ، 1385.      

106   مطالعه میزان سمیت و القای آپوپتوز ذرات نانو نقره بر روی رده های مختلف سلولهای طبیعی، سرطانی و بنیادی, /، 1385

107   تهیه و بررسی نانو ذرات لاتکس کوپلیمر استایرن-آکریلونیتریل به روش پلیمر یزاسیون مینی امولسیونی بدون امولسیفایر, /1385.  

108   بررسی رفتار تریبولوژیکی ساختار نانو ایجاد شده توسط تغییر شکل شدید بر سطح آلومینیوم, / / ، 1385.

109   تهیه نانو ساختارهای Zno با استفاده از فرآیند پلیمریزاسیون و بررسی ریزساختاری آن, /.

110   تهیه نانو پودر Tio2 با استفاده از ژل پلیمری و بررسی تاثیر شبکه پلیمری بر ساختار و اندازه آن, /. /1385.  

Bottom of Form

Top of Form

 

 

 

 

111   بهبود خواص مکانیکی و خواص سطح پلی پروپیلن با استفاده از نانوکلی, 1384.

112   مطالعه تاثیر پارامترهای ساخت بر روی مشخصه الکتریکی ترانزیستورهای SOI در ابعاد نانو,   

113   سنتز ترکیبات نانو حفره با دیواره هیبرید آلی _ معدنی به عنوان بسترهای نوین و کاربرد آن در واکنش‌های شیمی آلی, ، 1384.  114   طراحی بلوکهای محاسباتی توان پایین سرعت بالا در تکنولوژی زیر 100 نانومتر, 1384.  

115   بررسی و ساخت ترانزیستورهای لایه نازک بر روی شیشه و ترانزیستورهای MOSFET نانومتری, /  1384.  

116   بررسی خواص ترمودینامیکی نانو خوشه‏‎‎‏ها در ناحیه تبدیل فاز جامد-مایع, /

117   بررسی سنتز و شناسایی ترکیب های معدنی در مقیاس نانو, /ربابه موسوی؛ به راهنمایی: حمیدرضا آقابزرگ، حسین آقا بزرگ؛ استاد مشاور: مسعود رفیع زاده. / پایان نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده شیمی، 1383.  (چکیده)   PDF    سفارش مدرک

118   نانو کامپوزیت, /ً

119   بررسی اثر کاتالیست سیال بر رشد نانولوله ها کربنی به روش رسوبدهی شیمیایی بخار,  1382.

120   بررسی سنتز و شناسایی ترکیب های معدنی در مقیاس نانو, /

121   تهیه و تعیین مشخصات کاربید تنگستن نانوفازی و مطالعه تغییرات فازی در حین کربوریزاسیون,  1382.  122   پاسخ دی‌الکتریک نانو ساختارهای استوانه‌ای در حضور میدان مغناطیسی, /1382.  

123   تهیه پودر بر پایه نانو کریستال ترکیب بین فلزی ‏MG2NI‏ به روش آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی,

124   ساخت سیال مغناطیسی حاوی نانو ذرات مگنتیت و بررسی ساختار و فرآیند تولید آن توسط طراحی های آماری,  1385. 125   تهیه و بهینه سازی ساختاری نانو کامپوزیت هیدروژلهای بر پایه اکریل آمید با استفاده از فیلر Nanoclay به منظور کاهش پدیده مخروطی شدن آب سازند,  1382.  

126   ساخت دستگاه آزمایشگاهی ریسندگی الیاف نانو به روش الکتروستاتیکی,  1384.

127   ساخت نانو کریستالهای فسفرسنت سولفید روی جهت استفاده در تشخیصهای بیولوژیکی, 1384.  

128   تاثیر پارامتر های آسیاکاری بر خصوصیات پودر نانو کامپوزیت تنگستن _مس ، ساخته شده به روش آسیا کاری مکانیکی,  1385.

129   تولید ساختارهای نانو در آلیاژهای ‏Al‏, /مریم صالحی؛ به راهنمایی: کامران دهقانی. /1385.

130   تولید نانو رسوب دینامیکی در فولاد IF, /85.

131   تهیه نانو کامپوزیت EPDM/MMT/EPDM-g-MAH هیبرید شده با دوده حاوی مورفولوژی اکسفولیت و اینترکالیت،مقاومت عبوری نسبت به گاز,  1385.

132   شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان سیال نانو درون لوله,   1385.

133   سنتز هیدروکسی آپاتیت غیر استوکیومتری دارای ساختار نانو به روش بیومیمنیک,  1385.

134   سنتز آلومینا با ساختار نانو ذره‌ای, /  1385.

135   محاسبه ضرایب دی الکتریک طولی و عرضی گاز الکترونی در زمان واهلش معین و دمای غیر صفر و بررسی خواص اپتیکی نانو ذرات کروی به کمک منحنی سطح مقطع خاموشی, 1385.

136   بررسی رفتار خوردگی پوشش های کامپوزیتی نیکل حاوی نانو ذرات کاربید سیلیسیم, /جعفر جعفری؛ به راهنمایی: فرزاد محبوبی.  1385.

137   بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی نیکل حاوی نانو ذرات کاربید سیلیسیم,  1385.

138   تدوین مدلی برای استخراج استراتژی ملی تکنولوژی مطالعه موردی: نانو تکنولوژی ایران, /

139   ساخت ابرهای نانو کامپوزیتی با ساختار میکروسلولی و مدل سازی هسته زایی در آنها, / 1385.   

140   سنتز نانو ذرات اکسید روی و بررسی خواص نوری, /  1385.   

141   بررسی نانو لوله‌های کربنی آلائیده شده با اتمهای بور و نیتروژن و مقایسه آن با نانو لوله‌های کربنی با استفاده از طیف سنجی پراکندگی FTIR ، RAMAN و پراش اشعه XRD)X), /1385.   

142   ساخت و بررسی نانو ساختار مجموعه الکترود غشا با استفاده از روش الکترولس جهت افزایش فعالیت واکنش کاهش اکسیژن در پیل سوختی, / 1385.   

143   محاسبه اندیس دتور شبکه‌های شش گوشه‌ای و بعضی نانو لوله‌ها, /1385.   

144   محاسبه ترازهای انرژی نانو خوشه‌های سیلیکان به روش بستگی قوی تجربی, - 1385.   

145   محاسبه اندیسهای وینر، اندیسPI و اندیس شولتز بعضی از نانو لوله‌ها, 1385.    

146   تهیه و مشخصه نگاری لایه‌های نانو ذرات اکسید روی (ZnO) به روش کندوپاش, /.   

147   ساخت و مشخصه یابی نانو ذرات نقره به روش ‏SOL-GEL‏, /  1383.   

148   مطالعه نظری خواص ساختاری و الکترونی نانو لوله های تک دیواره ‏AIN,BN‏, 1385.   

149   کاربرد چند تکنیک پیش پردازش و روشهای کمومتریکس برای اندازه گیری همزمان تعدادی ترکیب آلی، معدنی و بیولوژیکی و الکترواکسیداسیون پیروکسیکام و تشخیص آن با استفاده از الکترودهای خمیر نانو لوله های چند جداره های کربن, /  1385.   

150   تهیه نانو ذرات کیتوسان برای استفاده در سامانه های دارورسانی, / 1385.   

151   بررسی رفتار محلول‌های پلیمری پر شده با نانو تیوبهای تک دیواره کربنی, 1385.  

152   استخراج نانو تیوب‌های کربنی از ضایعات کربنی, / تربیت مدرس.دانشکده  1385.   

153   گرمایش پلاسمای تاج خورشید ‏I‏.سازوکار جذب تشدید و نوسان حلقه های تاج ‏II‏. مدل گرمایش نانو شراره ای تاج, / 1385.   

154   محابسه خواص انتقال سیالات در نانو کانالها با استفاده از روش دینامیک مولکولی, 1385.   

155   تولید نانو لوله‌های کربنی با تخلیه قوس الکتریکی در محلول مایع NaCl و بررسی اثر کاتالیزور کبالت و مقایسه آن با کاتالیزور نیکل, 1385

156   ساخت ستون‌های میکرو و نانو کایرال جدید جهت توسعه روش HPLC در جداسازی مقادیر بسیار کم ترکیبات کایرال و شناسایی محصولات حاصل از تخریب سم تری کلروفن با استفاده از روش‌های 31P NMR وAb initio, / 1385.   

157   تولید و بهینه سازی از پایین به بالای نانو ساختار پروتئینی بعنوان حامل دارو, / 1385.   

158   سنتز و شناسایی فیلم‌‌های هیبرید نانو کامپوزیتی پلی ایمید-سیلیکا به روش سل-ژل, /1384.   

159   بهینه سازی سنتز نانو لوله‌های کربنی بروش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع,  1385.   

160   جذب سطحی متانول روی نانو کریستالهای زئولیتH-ZSM-5 و زئولیت‌های M-ZSM-5 مبادله شده با فلز: تحلیل انرژی، NBO و QTAIM, /85.   

161   بررسی خواص ترابری سیال در نانو لوله‌های کربنی با روش شبیه‌سازی دینامیک دوران کاتوره‌ای در دو بعد, / 1384.   

162   سنتز و شناسایی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیتهای پلی استری اشباع نشده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم, /163   بررسی امکان تشخیص ویروس هپاتیتB با استفاده از نانو ذرات طلا, / 1385.   

164   بررسی سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی در مقایس نانو و سنتز و شناسایی کمپلکسهای فلزی روی ( II ) با ترکیبات انتقال پروتون, / 1385.   

165   سنتز نانو ذرات اکسید منیزیم و بررسی آن در رفع آلاینده های زیست محیطی, / 1385.   

166   روشهای نوین مهندسی برای جداسازی و خالص سازی نانو محصولات بیولوژیکی,1385.   

167   الکترو ترسیب نانو کامپوزیتهای برخی عناصر واسطه بر سطح الکترود طلا و تهیه مشتقات فرو سیانیدی آنها, / 1385.   

 1385.   

169   1- کنترل شکل نانو بلورهای بیسموت ‏(III)‏سولفید و تشکیل لایه نازک قابل انعطاف بوسیله پلیمریزاسیون پلاسما 2- تثبیت برخی از کمپلکس های منگنز و کبالت (ویتامین‏B12‏) در نانوراکتور ‏MCM-41‏ و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در اپوکسایش اولفین ها با اکسنده ترشیو بوتیل هیدروپراکسید, /1385.   

170   آلایش ابر رسانای YBCO با نانو ذرات TiO2, / 1385.

  
نویسنده : پارسا بدخشان ; ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳
تگ ها : نانو3