مرجع

 

 

عنوان

 

 

 

 

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها

 

 

 

 

آمار نامه اقتصادی ۱۳۵۳-۱۳۸۳ پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

 

 

آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا برنامه اول دوم و سوم سال ۱۳۸۳

 

 

 

 

فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس

 

 

 

 

فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی

 

 

 

 

عملکرد صنعت بیمه در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

فرهنگ فارسی ایتالیایی

 

 

 

 

حساب جریان وجوه ایران ۱۳۷۶-۱۳۵۱

 

 

 

 

اطلاعات انرژی کشور سال ۱۳۸۲

 

 

 

 

فرهنگ عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث...

 

 

 

 

فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی

 

 

 

 

کتاب اول [پیایند]: بانک اطلاعات شهری

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق

 

 

 

 

فرهنگ فارسی (متوسط): شامل یک مقدمه و سه بخش: لغات، ترکیبات خارجی، اعلام؛ حاوی: لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی (ایرانی و غیرایرانی) ترکیبات خارجی، اعلام (نامهای بزرگان جهان: اسامی جغرافیایی، کتابها و فرقه‌های دینی)

 

 

 

 

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی

 

 

 

 

فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی (در یک مجلد)

 

 

 

 

دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی

 

 

 

 

چارچوب کلی برای منطقی کردن تعرفه‌های کشور

 

 

 

 

اصطلاحنامه فرهنگی فارسی "اصفا"

 

 

 

 

ماخذشناسی امنیت

 

 

 

 

استخوان‌شناسی مقایسه‌ای حیوانات اهلی

 

 

 

 

دایره المعارف ناسیونالیسم

 

 

 

 

تفسیر ادبی قرآن

 

 

 

 

دائره‌المعارف حقوق نیرو

 

 

 

 

اقتصاد سلامت = Health economics

 

 

 

 

کتاب‌شناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیم‌شناسی

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک: همراه با بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور...

 

 

 

 

شش سیگما و هزینه‌های کیفیت

 

 

 

 

راهنمای صحرایی خزندگان ایران

 

 

 

 

خاک

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی-نظامی

 

 

 

 

فرهنگ مدیریت آموزشی

 

 

 

 

مخففها در شیمی

 

 

 

 

فرهنگ دفاعی-امنیتی

 

 

 

 

فرهنگ ریاضی قلزم

 

 

 

 

فرهنگ واژه‌ها و اسامی علمی گرفته شده از زبانهای لاتین یونانی، انگوساکون ...

 

 

 

 

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست آب و فاضلاب: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات

 

 

 

 

واژه‌نامه فنی نفت و گاز

 

 

 

 

قانون اساسی بلژیک

 

 

 

 

فرهنگ آلمانی - فارسی

 

 

 

 

فرهنگ دوسویه فارسی - روسی، روسی - فارسی با تلفظ دانشیار

 

 

 

 

فرهنگ واژه سازی در زبان فارسی

 

 

 

 

فرهنگ علوم و تکنولوژی نفت مشتمل بر بیش از ۲۰هزار اصطلاح و واژه تخصصی نفت...

 

 

 

 

دائره‌المعارف هنر و ادبیات: برگرفته از دائره‌المعارف اونیورسالیس

 

 

 

 

فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو: ایتالیایی - فارسی

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری

 

 

 

 

فرهنگ تامین اجتماعی اصطلاحات و مفاهیم بیمه‌ای و حمایتی انگلیسی-فارسی

 

 

 

 

آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا ۱۳۸۴

 

 

 

 

قانون اساسی کشور لبنان

 

 

 

 

قانون اساسی جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

 

 

 

 

فرهنگ سواحیلی - فارسی

 

 

 

 

اصطلاحنامه علوم زمین

 

 

 

 

اطلس مناطق حفاظت شده ایران

 

 

 

 

فرهنگ جامع نامهای ایران زمین

 

 

 

 

 

عنوان

 

 

 

 

مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها

 

 

 

 

آمار نامه اقتصادی ۱۳۵۳-۱۳۸۳ پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

 

 

آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا برنامه اول دوم و سوم سال ۱۳۸۳

 

 

 

 

فرهنگ فرانسه - فارسی لاروس

 

 

 

 

فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی

 

 

 

 

عملکرد صنعت بیمه در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

فرهنگ فارسی ایتالیایی

 

 

 

 

حساب جریان وجوه ایران ۱۳۷۶-۱۳۵۱

 

 

 

 

اطلاعات انرژی کشور سال ۱۳۸۲

 

 

 

 

فرهنگ عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث...

 

 

 

 

فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی شامل تعریف و معادل فارسی واژه‌های علمی

 

 

 

 

کتاب اول [پیایند]: بانک اطلاعات شهری

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق

 

 

 

 

فرهنگ فارسی (متوسط): شامل یک مقدمه و سه بخش: لغات، ترکیبات خارجی، اعلام؛ حاوی: لغات و اصطلاحات فصیح و عامیانه فارسی (ایرانی و غیرایرانی) ترکیبات خارجی، اعلام (نامهای بزرگان جهان: اسامی جغرافیایی، کتابها و فرقه‌های دینی)

 

 

 

 

فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی

 

 

 

 

فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی (در یک مجلد)

 

 

 

 

دایره‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی

 

 

 

 

چارچوب کلی برای منطقی کردن تعرفه‌های کشور

 

 

 

 

اصطلاحنامه فرهنگی فارسی "اصفا"

 

 

 

 

ماخذشناسی امنیت

 

 

 

 

استخوان‌شناسی مقایسه‌ای حیوانات اهلی

 

 

 

 

دایره المعارف ناسیونالیسم

 

 

 

 

تفسیر ادبی قرآن

 

 

 

 

دائره‌المعارف حقوق نیرو

 

 

 

 

اقتصاد سلامت = Health economics

 

 

 

 

کتاب‌شناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیم‌شناسی

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک: همراه با بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور...

 

 

 

 

شش سیگما و هزینه‌های کیفیت

 

 

 

 

راهنمای صحرایی خزندگان ایران

 

 

 

 

خاک

 

 

 

 

فرهنگ اصطلاحات جغرافیای سیاسی-نظامی

 

 

 

 

فرهنگ مدیریت آموزشی

 

 

 

 

مخففها در شیمی

 

 

 

 

فرهنگ دفاعی-امنیتی

 

 

 

 

فرهنگ ریاضی قلزم

 

 

 

 

فرهنگ واژه‌ها و اسامی علمی گرفته شده از زبانهای لاتین یونانی، انگوساکون ...

 

 

 

 

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست آب و فاضلاب: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی و اصطلاحات

 

 

 

 

واژه‌نامه فنی نفت و گاز

 

 

 

 

قانون اساسی بلژیک

 

 

 

 

فرهنگ آلمانی - فارسی

 

 

 

 

فرهنگ دوسویه فارسی - روسی، روسی - فارسی با تلفظ دانشیار

 

 

 

 

فرهنگ واژه سازی در زبان فارسی

 

 

 

 

فرهنگ علوم و تکنولوژی نفت مشتمل بر بیش از ۲۰هزار اصطلاح و واژه تخصصی نفت...

 

 

 

 

دائره‌المعارف هنر و ادبیات: برگرفته از دائره‌المعارف اونیورسالیس

 

 

 

 

فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو: ایتالیایی - فارسی

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری

 

 

 

 

فرهنگ تامین اجتماعی اصطلاحات و مفاهیم بیمه‌ای و حمایتی انگلیسی-فارسی

 

 

 

 

آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا ۱۳۸۴

 

 

 

 

قانون اساسی کشور لبنان

 

 

 

 

قانون اساسی جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

 

 

 

 

فرهنگ سواحیلی - فارسی

 

 

 

 

اصطلاحنامه علوم زمین

 

 

 

 

اطلس مناطق حفاظت شده ایران

 

 

 

 

فرهنگ جامع نامهای ایران زمین

 

 

 ر

  
نویسنده : پارسا بدخشان ; ساعت ٤:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳۱
تگ ها : مرجع