نانو 2

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت کوپلیمر (اتیلن- بوتیل اکریلات)/ خاک رس به روش پراکنش محلول

 

           

گرایش  رشته شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت نانو سیم های کوانتومی(نسل جدید لایه های نازک ) و بررسی کاربرد های آن ها

 

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله های افقی با سیم پیچ

 

           

گرایش  گرایش تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت داربستهای سه بعدی نانویی از پلیمرها به منظور استفاده در مهندسی علوم زیستی

 

           

گرایش  مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تغییر خواص رئولوژیکی نفت خام با اضافه کردن نانو ذرات خاک رس

 

           

گرایش  گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     ایجاد پوشش های اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ AZ91 و بررسی خواص آن

 

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     ساخت نانولوله های کربنی خمیده و عمودی و نانو ساختار های قارچ گونة آنها با استفاده از میدان الکتریکی برای تولید آیینه های مغناطیسی اپتیکی

 

           

گرایش  رشته نانوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ به روش الکترو شیمیایی

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی شرایط عملیاتی در راستای بهینه سازی رشد نانو لوله‌های کربنی در سیستم‌های بستر سیال

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و بررسی ساخت یک دستگاه موقعیت‌دهی نانو در ابعاد ماکرو

 

           

گرایش  مکانیک ساخت وتولید

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلیمر-خاک رس بر پایه پلی اتیلن و آلیاژ آن با اتیلن-اکتن کوپلیمر (LDPE/POE/Clay)

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی به روش هم رسوبی در محیط های غیرآبی و بررسی تأثیر نوع محیط رسوب دهی بر مشخصات محصولات

 

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی حسگر انتخابگر متان یا گاز مایع در حضورمونوکسیدکربن و الکل با استفاده از فیلتر کاتالیستی نانوذرات طلا

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-انرژی و محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تاثیر اتمسفر گازی حاوی مونواکسید کربن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت ها

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     بررسی رفتار محلول های پلیمری پر شده با نانو تیوبهای تک دیواره کربنی

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روشهای توان NOC در نانو تنولوژی

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز مواد آلومینو سیلیکاتی نانو متخلخل نوع SBA-15 با اندازه حفره های بزرگ تر از 6 نانومتر

 

           

گرایش  گرایش معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی جذب و ذخیره سازی گاز طبیعی (متان) در نانوساختارهای کربنی

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو کامپوزیت های پلی اتیلن_ خاک رس وبررسی پایداری مکانیکی . حرارتی و شیمیایی آن در مقابل پرتودهی

 

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اعمال پوشش کامپوزیتی Ni-AL2O3 نانومتری با استفاده از جریان پالسی

 

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     شبیه سازی رشد لایه های نازک با زیر لایه چرخان و زاویه فرود مایل (آرشیتکت نانو ساختارها)

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه و طراحی مدارهای آنالوگ سوئیچ - خازن کم توان در تکنولوژی های نانومتری ولتاژ پایین

 

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت ها و آلیاژهای پلی الفینی بر پایه کوپلیمر الفینی حلقوی

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     سنتز و بررسی خواص فوم های پلی یورتان حاوی نانو سیلیکا

 

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز پلیمر یونی نانو حفره برای جداسازی رادیو داروهای جدید با روشهای کروماتوگرافی و استخراج به کارگیری کولومتری جذب سطحی با تبدیل فوریه سریع به عنوان روشی جدید برای سنجش والپر وات سدیم

 

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانولوله های کربنی بر روی زیر لایه یسلیکان

 

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانو‌‌ذرات‌‌ کاتالیستی اکسید آهن محبوس در سیلیکا و بررسی آن برای احیای ترکیبات نیتروآروماتیک در محیط‌ های مایع

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-کاتالیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر کاتالیستهای لایه نازک بر روی رشد و هسته بندی نانوتیوب های کربنی و بررسی رفتار الکتریکی آنها

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو کامپوزیتی Ni/WC به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان پالسی و بررسی خواص تریبولوژیکی آن

 

           

گرایش  گرایش شناسایی و انتخاب مواد فلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطاله اثر نانو ذرات طلای سنتز شده به روش فتوشیمی بر سلولهای عصبی مغز

 

           

گرایش  مرکزتحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهینه سازی توان و کارایی مدار¬های دیجیتال در تکنولوژی¬های زیر 100 نانومتر

 

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی پوشش های نانوکریستالی حاوی بور،اعمال شده با استفاده از روش پلاسمای الکترولیتی پالسی(PPES) بر روی فولاد AISI H13

 

           

گرایش  گرایش خوردگی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

 

 

 

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارات مجتمع توان پایین با استفاده از افزاره های جدید در نانو تکنولوژی

 

           

گرایش  برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تجزیه و تحلیل نویز منبع تغذیه در طراحی‌های نانوتکنولوژی

 

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-مداروسیستم

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تأثیر هیدروژن دهی بر رشد نانولوله های کربنی و استفاده

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدلسازی افزاره و بهینه سازی حافظه با قابلیت دسترسی تصادفی ایستا در ابعاد نانو

 

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانو ذرات آلیاژی بر روی زیر لایة شیشه و بررسی ساختار و کاربرد های آن

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانو ساختار آلیاژ سازی مکانیکی شده و محصول تف جوشی آن

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهینه سازی پودرهای به ابعاد نانومترفریت نیکل، تهیه شده بروش سل - ژل خود احتراقی

 

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی همبستگی بین ویژگیهای زراعی و شیمیائی و ارزش نانوائی در ده رقم گندم پائیزی

 

           

گرایش  رشته زراعت واصلاح نباتات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اثر پایداری نانوذرات فلزبررشد نانولوله های کربنی به روش نشاندن کاتالیستی بخار شیمیایی(CCVD)

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه عددی میکروپمپ و نانوپمپ الکترو اسمزی

 

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     احیای مکانیکی حرارتی هماتیت به نانومگنتیت و بررسی تاثیر پارامترهای آن بر تصفیه آب های آلوده

 

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از نانوفیلتراسیون

 

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مقاومت در برابر خوردگی لایه های نازک اکسید نیکل ,روی فولادهای زنگ نزن و همبستگی آن با نانو ساختارهای لایه ها

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال در لوله افقی تخت شده

 

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و بهبود روش های کاهش توان مصرفی مدارات مجتمع دیجیتال در تکنولوژی زیر 100 نانومتر

 

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی نانوساختار لایه های نازک فلزی به روش های وارن اورباخ و تابع ویگت دوگانه و شبیه سازی رشد لایه های نازک

 

           

گرایش  رشته فیزیک - حالت جامد

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روش مکانو - احتراقی

 

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار تربیولوژیکی ساختار نانو ایجاد شده توسط تغییر شکل شدید بر سطح آلومینیوم

 

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     استفـاده از ضایعات نان خشـک در جیره بره های نرپـرواری

 

           

گرایش  رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     همبندی یابی دوری گراف های فولرین و ( K, 6) قفس ها

 

           

گرایش  رشته ریاضی محض

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر ضد ویروسی نانوسیلور بر کشت سلولی ویروس آنفلوانزا

 

           

گرایش  رشته سلولی ملکولی-گرایش علوم سلولی و مولکولی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی خواص و کاربرد نانو کامپوزیتهای تهیه شده از لاتکس پلی یورتان و نانو لوله های کربنی

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی روش های اهش توان مصرفی و جریان نشتی در تنولوژی ها زیر 100 نانو متر

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثرکاتالیزی نمونه های منیزیم اکسید نانودر واکنش مروین _ پوندرف_ ورلی

 

           

گرایش  رشته شیمی-صنایع شیمیایی معدنی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی رفتار محلول های پلیمری پرشده با نانو تیوب های تک دیواره کربنی

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     تهیه نانو ذرات مس به روش احیای مکانو شیمیایی اکسید مس توسط کربن و بررسی پارامترهای فرآیند در خواص محصول

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانو لوله های کربنی در بستر سیال

 

           

گرایش  گروه مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه نانواکسیدهای فلزی مرکب از الکوکسیدهای آنها به روشهای گرمابی, سل - ژل و تلفیقی و شناسایی آنها

 

           

گرایش  رشته شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیک های نانو بلوری و نانو ترکیبی

 

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی مدارهای دینامی توان پایین سرعت بالا در تنولوژی زیر 100 نانو متر

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های دارای نانولوله کربنی تحت بارهای کششی

 

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه شکست الکتریکی به منظور طراحی کلید بسته شونده با زمان عملکرد زیر نانو ثانیه با فشار کمتر از یک اتمسفر

 

           

گرایش  گرایش قدرت

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     عامل‌دار کردن نانو‌لوله‌های کربنی به ‌وسیله‌ی پلاسما

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-طراحی فرآیندها

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

عنوان اصلی     بررسی مقاومت به خوردگی پوشش نانو ساختارNi-P/SiC به روش الکترولس

 

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه پودر بر پایه نانوکریستال ترکیب بین فلزی Mg‎‎2Ni به روش آلیاژ سازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی

 

           

گرایش  مواد شناسائی وانتخاب موادفلزی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تهیه و بررسی نانو ذرات ستاره‌های و گل آفتابگردانی حاوی دارو از تری بلاکهای دو گانه دوست پلی استری

 

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مدل سازی جریان های گاز در مقیاس میکرو و نانو با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو

 

           

گرایش  مکانیک تبدیل انرژی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     طراحی و ساخت میکرو و نانو سنسورهای +Er 3+ ,HO 3+ ,Sm 3 و +Pb 2 و مطالعه برهمکنش آنها با آلبومین سرم انسانی و مقایسه نتایج با روشهای فلورسانس و نانوکالریمتری

 

           

گرایش  شیمی تجزیه

مقطع    دکتری

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی و معرفی نانو آرت ( نظری) برداشت حجمی از تصاویر نانو ( عملی)

 

           

گرایش  مجسمه سازی

مقطع    کارشناسی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوذارت پروتئولیپوزومی از طریق باز گذاری آنزیم لاکتاز- فلوریزین هیدرولاز خالص سازی شده از غشای روده

 

           

گرایش  زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه سینتیک آلومینایزینگ پوشش نانوکریستال نیکل ایجاد شده با آبکاری الکتریکی و بررسی رفتار اکسیداسیون آن

 

           

گرایش  رشته مهندسی متالورژی ومواد

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهبود قدرت چسبندگی چسب اپوکسی تقویت شده با نانو ذرات الاستومری پلی استایرن- بوتیل اکریلات

 

           

گرایش  شیمی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی امکان استفاده از سیستم نانو سیلیکای آنیونی– نشاسته کاتیونی به منظور بهره گیری از پرکننده بیشتر در کاغذهای ظریف

 

           

گرایش  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

مقطع    دکتری تخصصی

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از نانو ذرات آهن و تیتانیم از محلول های آبی

 

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی فرایند سنتز کوکونات فنی اسیددی انانول آمید(سوپر آمید)

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تولید پوشش نانو ساختار Ni-Co به روش آبکاری پالسی و بررسی مقاومت به خوردگی آن

 

           

گرایش  مواد خوردگی وحفاظت ازمواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     تحلیل و مدلسازی اثر ناحیه تماس نانولوله های کربنی در رفتار نانوکامپوزیت های پلیمری

 

           

گرایش  مکانیک طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی حذف ترکیبات دارویی از محیط های آبی توسط نانو فیلتراسیون

 

           

گرایش  مهندس عمران-محیط زیست

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     دینامیک بخشی و انتقال شیشه ای در نانوکامپوزیت های آلیاژی: بررسی نقش نانوورقه های سیلیکاتی

 

           

گرایش  مهندسی شیمی_صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     سنتز نانوپودر کبالت- بور به روش احیاء شیمیائی و بررسی تأثیر عوامل فرآیند بر مشخصات آن

 

           

گرایش  گرایش شناسایی - انتخاب و روش ساخت مواد

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی امکان سنتز پودر نانوکریستالین NiTi به روش مکانوشیمیایی

 

           

گرایش  گرایش استخراج فلزات

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

           

           

           

           

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی اثر الکل‌های چند عاملی در سنتز مواد نانو متخلخل سیلیسی از نوع MCM-41

 

           

گرایش  رشته نانوشیمی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت نانوکامپوزیتهای سلولز - ترموپلاستیک سلولز

 

           

گرایش  رشته مهندسی شیمی-صنایع پلیمر

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

 

 

عنوان اصلی     مدلسازی کربن ناتو لوله تک دیواره به روش اجزای محدود به منظور تعیین خواص مکانیکی

 

           

گرایش  دانشکده مهندسی مکانیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     مطالعه خواص الکترومکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمر هادی

 

           

گرایش  گرایش طراحی کاربردی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بهینه سازی ساخت نانو ذرات فلزی توسط ریزسازواره‌ها ( Fusarium Oxysporum )

 

           

گرایش  گروه زیست فناوری

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیکهای نانو بلوری و نانو ترکیبی

 

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی

 

           

گرایش  مهندسی برق-مخابرات - میدان

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ترانزیستور های لایه نازک برروی پلاستیک با استفاده از نانو بلورهای سیلیکان

 

           

گرایش  گرایش الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     بررسی مدارهای دیجیتال با توان مصرفی بسیار کم در تکنولو‍ژی های زیر 100 نانو متر

 

           

گرایش  رشته برق الکترونیک

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     ریزماشین کاری بدنه برای ساخت حسگر شتاب و نانو سیم ها

 

           

گرایش  رشته مهندسی برق-الکترونیک-نیمه هادی

مقطع    کارشناسی ارشد

           

           

 

________________________________________

عنوان اصلی     اندیس PI نانولوله های [SC4C8[q, 2p پوشیده شده باC4 و C8

 

  
نویسنده : پارسا بدخشان ; ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۳
تگ ها : نانو2