مرجع 5

1628 Duden: die deutsche Rechtschreibung   1629 Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahrhunderts   1630 Deutsche biographische Enzyklopadie (DBE)   1631 AIP physics desk reference   1632 Allyn and Bacon quick guide to ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید

تحقیقات نانو

طراحی و ساخت غشاهای نانوکامپوزیت پلیمری و بررسی خواص عبوردهی گاز آنها هدف از اجرای این پروژه مطالعه و بررسی اثرات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 232 بازدید

مرجع

    عنوان         مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها         آمار نامه اقتصادی ۱۳۵۳-‎۱۳۸۳ پژوهشکده امور اقتصادی         آمارنامه مصرف فرآورده‌های نفتی انرژی‌زا برنامه اول دوم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
16 پست