نانو 3

11   فعالسازی نانو لوله های کربنی برای استفاده در بیوحسگرها, / ، 1386.     

12   تولید قطعات با ساختار نانو با استفاده از فرایند اکستروژن شعاعی- مستقیم به عنوان یک روش تغییر شکل بسیار بزرگ, /  1386.  

13   بررسی و ساخت نمایشگرهای گسیل میدانی با استفاده از نانو لوله های کربنی, شمس الدین 1386.

14   خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیکهای نانوبلوری و نانو ترکیبی, فنی، 1384. 

15   مدلسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی,

16   اندیس ‏PI‏ نانو لوله‌های ‏SC4C8[q,2p]‏ پوشیده شده با‏C4‏ و ‏C8‏, / 1386.  

17   نانو ساختارهای لایه نازک به کمک هیدروژن‌دهی و بررسی خواص نوری آن‌ها, 1386. 

18   بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش های دیلز-آلدر در حضور بستر یا کاتالیست‌های نانو حفره اصلاح شده, نامه(کارشناسی ارشد)--دانشگاه الزهراء.دانشکده علوم پایه، 1386.  PDF    سفارش مدرک

19   تولید نانو لوله‌های کربنی با تخلیه قوس الکتریکی در محلول مایع ‏NaCL‏ و بررسی اثر کاتالیزور آهن در ساختار نانو لوله‌ها و مقایسه آن با کاتالیزور کبالت, 1385.  

20   ساخت و مشخصه یابی ریز ساختاری نانو ذرت اکسید روی / 1386.  

21   بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانو لوله‌های کربنی بر روی زیر لایه سیلیکان, 1386.  

22   بررسی ساختارهای نانو متری بر روی سیلیکان و شیشه و ساخت ترانزیستورهای اثر میدان, / 1386.  

23   ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی, / 1386.    

24   مطالعه اسپکتروفتومتری کمپلکس‌های برخی از فلزات واسطه با پداند دی نفتوسولفیدی ‏NAPH-S-Q-U‏ و طراحی و ساخت الکترود یون گزین جدید برای یون جیوه، بر پایه الکترود خمیر کربن اصلاح شده با سیلیکاژل نانو حفره عامل‌دار شده ، 1386.

/ 0 نظر / 102 بازدید