مدیریت صنعتی 1

 

 

عنوان

 

 

 

مدل بهینه‌سازی جامع برنامه‌ریزی مقیاس بسته‌بندی صنایع غذایی در ایران

 

 

 

طراحی مدل مناسب جهت اداره امور جانبازان

 

 

 

نقش عوامل تولید در انتخاب شاخه‌های صنعتی مناسب ایران بحث ویژه: اولویتهای صنعتی

 

 

 

رویکرد تلفیقی سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل جریان مواد در محیطهای پیچیده تولیدی

 

 

 

برازش مدل ریاضی مناسب برای پیش‌بینی هزینه‌های نیروی انسانی

 

 

 

تحلیل و گسترش متودولوژی مهندسی ارزش (VE)

 

 

 

ارزیابی تاثیر عوامل تولید در بهره‌وری و نحوه توسعه آن

 

 

 

بررسی بهره‌وری در صنعت نساجی

 

 

 

بررسی فرهنگ کار و نقش آن در بهره‌وری از دیدگاه تولید

 

 

 

بررسی ساختار استراتژیک صنایع (پژوهشی در زمینه الگوی اقتضایی ساختاری سازمانهای تولیدی در ایران)

 

 

 

بررسی نقش فرهنگ سازمانی برروی فرآیندهای مدیریت

/ 0 نظر / 129 بازدید